Sinds 1991 werft en selecteert ASBR YouManagement hoger opgeleid personeel (minimaal een vooropleiding Bachelor of Master) voor MT-posities, staf- en lijnfuncties en hooggespecialiseerde rollen. Onze focus qua recruitment, kandidatennetwerk en klantportefeuille bevindt zich met name in Noord- en Midden-Nederland. Veelal zetten klanten ons in als het gaat om directie- of managementposities, lijn- en staffunctionarissen met minimaal 10 jaar werkervaring.

Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we samen de meest effectieve methodiek. Altijd leidend en innovatief, onder andere gebruikmakend van:

  • Kennis van de arbeidsmarktmarkt -> Betrouwbare data en goede arbeidsmarktkennis is een vereiste om ervoor te zorgen dat er een passende en effectieve methodiek kan worden gekozen. Doordat we gespecialiseerd werken, kennen we de markt en weten we exact wat de doelgroep beweegt en ‘wie waar werkzaam is’.
  • Multidisciplinair Team -> De unieke combinatie binnen ASBR van HR-adviseurs, recruiters, business consultants, testpsychologen en loopbaanpsychologen maakt werving en selectie op een hoog niveau in al haar facetten mogelijk.
  • Kennis van organisaties en sectoren -> Sinds 1991 voeren we recruitmentopdrachten uit voor bedrijven in de profit-sector. Voornamelijk binnen de industrie, technische en zakelijke dienstverlening en andere sectoren die aanverwant zijn aan de industrie. Het verhoogt de succesratio. Iedere sector kent immers zijn eigen jargon en vaktaal, cultuuraspecten, rollen, context en andere specifieke kenmerken.
  • Beroepenkennis -> Uitgebreide kennis van beroepen, opleidingen en rollen is een must om goed te kunnen beoordelen of het (ontwikkel) potentieel en de vereiste competenties aanwezig zijn bij de kandidaat. Alle aspecten en ervaring nemen we kritisch mee in de selectie.
  • Search en jobmarketing -> Online marketing, recruitmentmarketing en data-analyse zijn essentieel om de juiste mensen te kunnen targeten. Via vele social media kanalen zetten we online marketing campagnes op om bekendheid te geven aan de vacante positie. De acties bereiken exact de relevante doelgroep. Wij hebben veel ervaring met online marketing en nemen een prominente positie in tussen onze collega’s.
  • Selectie-instrumenten -> Naast de diverse interview- en observatietechnieken maken we gebruik van verschillende online tests en vragenlijsten op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren, motieven en competenties.

Het werving en selectie proces in zes stappen

Werving en selectie

Altijd een passende oplossing via ASBR

Executive Search: het werven en selecteren van kandidaten die op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangesteld. Zie onze actuele vacatures.

Interim Management: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR worden ingezet om een bepaalde opdracht of project uit te voeren, waarbij al dan niet kan worden gekozen om de kandidaat resultaatverantwoordelijkheid te laten dragen; deze opdrachten kennen te allen tijde een tijdelijk karakter. Zie voor een impressie onze boardroom.

Detachering: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR YouManagement ter beschikking worden gesteld bij de opdrachtgever en onder diens leiding en toezicht een project uitvoeren of arbeid verrichten, waarbij de opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan.