Altijd slagvaardig, betrokken en in zeer nauwe samenwerking met de klant.

Sinds 1991 doet ASBR Werving en selectie voor HBO- en WO-opgeleid personeel voor diverse functies bij bedrijven en organisaties in Noord- en Midden-Nederland. Veelal gaat het om managementposities, vakspecialisten, staffunctionarissen en dergelijke. Afhankelijk van de vraagstelling bepalen we de meest effectieve methodiek.

Uiteindelijk hebben we gezamenlijk één doel: De juiste persoon op de juiste plek.

We behoren met deze dienst sinds onze beginjaren tot het hogere segment:

 • De openstaande vacatures geven een indruk met welke opdrachten we nu bezig zijn;
 • Diverse klanten vertellen tevens hoe zij ons hebben ervaren.

Onze succesratio, tot stand gekomen in meer dan 20 jaar ervaring in werving en selectie, ligt hoog.

Binnen onze dienstverlening qua arbeidsbemiddeling onderscheiden we een drietal varianten:

 1. (Executive) Search: het werven en selecteren van kandidaten die op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangesteld.
 2. Detachering: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR ter beschikking worden gesteld bij de opdrachtgever en onder diens leiding en toezicht een project uitvoeren of arbeid verrichten, waarbij de opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan.
 3. Interim Management: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR worden ingezet om een bepaalde opdracht of project uit te voeren, waarbij al dan niet kan worden gekozen om de kandidaat resultaatverantwoordelijkheid te laten dragen; deze opdrachten kennen te allen tijde een tijdelijk karakter.

 

Het werving en selectie proces:

Werving en selectie

 

 

Onderscheidend vermogen van ASBR:

 • Kennis van de markt:
  • Goede arbeidsmarktkennis is een vereiste om ervoor te zorgen dat er een passende en effectieve methodiek kan worden gekozen.
 • Kennis van organisaties en sectoren: 
  • Iedere sector kent zijn eigen jargon en vaktaal, cultuuraspecten, functies, loongebouw en andere specifieke eigenschappen;
  • Wij zijn hiervan op de hoogte, zodat we kunnen bepalen wat mogelijkerwijs zou kunnen “passen”.
 • Beroepenkennis:
  • Uitgebreide kennis van beroepen en opleidingen is een must om goed te kunnen beoordelen of “het vereiste niveau” aanwezig is voor het kunnen uitvoeren van de functie;
  • Echt begrijpen wat jij zoekt: eigenlijk al een cruciaal element bij de intake en de eerste search.
 • Selectie-instrumenten:
  • Naast de reguliere interview- en observatietechnieken maken we gebruik van verschillende testen op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren en competenties.
 • Multidisciplinair Team:
  • De unieke combinatie van HR-adviseurs, recruiters, business consultants, testpsychologen en loopbaanadviseurs maakt werving en selectie op een hoog niveau mogelijk.