Beste Strukton medewerker,

Op 31 oktober is de workshop gepland waarin met elkaar onderzocht wordt op welke terreinen en hoe de samenwerking in de matrixorganisatie versterkt kan worden. Daarna zal er per vestiging nog een verdiepingssessie plaatsvinden.

We zitten deze dag op Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 te Zwolle.
We zitten in gebouw F, in ruimte F.0.20.

Ter voorbereiding leg ik jullie een aantal vragen voor. Zo krijg ik als trainer een beter inzicht van de huidige situatie en kun jij alvast nadenken over de zaken die jij van belang vindt.

De antwoorden helpen mij om het programma verder aan te kunnen aanscherpen en een beeld te krijgen van de meningen die er bij jullie leven. Vanzelfsprekend zal ik de antwoorden vertrouwelijk tot mij nemen. Wel zal ik punten die bij veel collega’s leven als onderwerp meenemen.

Mijn verzoek is om bij de beantwoording evenwichtig aandacht te geven aan de zaken die jij als positief beoordeelt als aan de zaken waarvan jij vindt dat er verbetering gewenst is.

Graag jullie medewerking en jullie reactie zou ik graag uiterlijk 25 oktober 2019 retour ontvangen. Alvast dank voor jullie medewerking.

Johan Sinnema en Edwin Klomp, ASBR

Vragen:

Vragenlijst Strukton Worksphere