Vaardigheidsprofiel zelfbeoordeling

Voor de deelnemer aan de training Praktisch Leidinggeven

Instructie

Het vaardigheidsprofiel biedt de mogelijkheid om op basis van zelfreflectie en feedback te komen tot inzichten in je sterke en ontwikkelpunten in je persoonlijk functioneren.

Je beoordeelt jezelf aan de hand van de lijst met vaardigheden en vraagt vervolgens een collega (bij voorkeur je leidinggevende) hetzelfde te doen. Mail het e-mailadres van deze collega naar info@asbr.nl . Wij versturen dan de link van het vaardigheidsprofiel naar je collega.

De uitkomsten van dit vaardigheidsprofiel vormen een concreet startpunt voor de training ‘Praktisch leidinggeven’. Het helpt je bij je plan voor je persoonlijke ontwikkeling in het kader van de training.

Stap 1
Scoor jezelf op de vaardigheidslijst.

De vragenlijst bestaat uit 21 onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit 2 vragen. Geef voor iedere vraag de op jou van toepassing zijnde score.
1 = voor verbetering vatbaar
2 = enigszins voor verbetering vatbaar
3 = voldoende vaardig
4 = ruim voldoende vaardig
5 = zeer vaardig

Stap 2
Wanneer je het formulier volledig hebt ingevuld, klik je op ‘verzend formulier’, waarna je scores worden doorgestuurd naar ASBR.

Stap 3
De uitkomsten van beide ingevulde formulieren brengen wij samen op het scoreformulier. Dit overzicht ontvang je z.s.m. van ons per mail retour.

Stap 4
Bekijk de feedbackscores voor jezelf. Noteer wat je opvalt, wat je triggert en waarmee je aan de slag wilt. Tijdens de training ga je hiermee verder aan de slag.

Vragenlijst

Vaardigheidsprofiel deelnemer Training Praktisch Leidinggeven