Trainingsprogramma teamontwikkeling

Samen sta je sterker

Trainingsprogramma teamontwikkeling

Staat je organisatie voor (grote) uitdagingen? En ben je van mening dat het managementteam daarbij de dragende en drijvende kracht is? En moeten daarin stappen worden gezet? Dan biedt ons teamontwikkelingsprogramma een uitstekende oplossing. Je leert eenheid van denken en aansturen te realiseren. Je team wordt hechter waarbij teamleden elkaar in hun ontwikkeling stimuleren.

Het programma wordt voorafgegaan door een intake waarin de specifieke doelen voor het programma worden bepaald. Na een startbijeenkomst en de 360° feedback worden individuele interviews afgenomen. In 3 trainingssessies werkt het team aan de teamdoelstellingen. Dit zijn maatwerksessies die thematisch ingericht worden op de onderwerpen strategie, organisatiecompetenties, teamsamenwerking en managementstijl. Specifieke vragenlijsten worden ingezet om inzichten van de teamleden te verzamelen. Tijdens de sessies werkt het team aan de eigen manier van samenwerken en aansturen. In een evaluatiebijeenkomst worden de realisatie van de activiteiten en resultaten besproken.

Trainingsprogramma Teamontwikkeling

Resultaat

Je leert hoe je de effectiviteit van je gehele organisatie kunt verhogen door alle capaciteiten binnen het managementteam te benutten en je te richten op de organisatiedoelen. Daarbij heeft het team:

Een eenduidige koers vastgesteld

Geleerd eenheid in gedrag uit te stralen

Inzicht in de toegevoegde waarde van elk van de teamleden

Geleerd effectief als team te opereren door alle capaciteiten van de teamleden te benutten

Activiteiten ontplooit voor de verdere individuele- en teamontwikkeling

Home ASBR

Voor wie?

Voor (management) teams van 6 tot 10 personen, die ruimte hebben om eigen beleid te ontwikkelen en die resultaatverantwoordelijkheid dragen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Persoonlijke positionering, rolopvatting, ambities en drijfveren
  • Optioneel kan gekozen worden voor een ontwikkelingassessment
  • 360° feedback: zowel collega teamleden, de eindverantwoordelijke manager als een aantal directe medewerkers geven feedback op aanpak en gedrag van de deelnemer
  • Visie op strategie en organisatiecompetenties
  • De samenwerking binnen het team, inzicht in teamrollen en de onderlinge verschillen
  • De rol van het management team in de organisatie, aansturing en voorwaarden
  • Managementvaardigheden en consequenties voor het team en de leden
  • Ontwikkeling van concrete activiteiten om een eenduidige aansturing te realiseren
Trainingen ASBR

Praktische informatie

Deze training wordt uitsluitend incompany aangeboden.

Wil je meer informatie hebben of een offerte aanvragen?