Training functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren: gaan voor resultaat!

Als leidinggevende doe je er natuurlijk alles aan om het functioneren van je medewerkers te optimaliseren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn hierbij belangrijke instrumenten. Zowel de leidinggevende als de medewerker ervaren deze gesprekken vaak als een niet alledaags onderdeel van de functie.

In de training ‘Functionerings- en beoordelingsgesprekken’ leer je hoe je deze gesprekken het beste aan en in kunt gaan. Je ontwikkelt je gespreksvaardigheden en leert hoe je maximaal rendement uit deze gesprekken kunt halen.

Resultaat

Na afloop van de training weet je hoe je functionerings- en beoordelingsgesprekken beter kunt voorbereiden en plannen. Je beheerst de vaardigheden die nodig zijn om deze gesprekken effectief te kunnen voeren. Bovendien ben je beter getraind in voor jou lastige situaties bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Inhoud van de training

Tijdens de training leer je op een professionele manier functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Je leert feedback te geven over de voortgang van professionele ontwikkeling en werkresultaten. Je leert zowel positieve als negatieve beoordelingen te geven en daarbij je eigen koers te handhaven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Verschillen tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken
– Gespreksmodel: functionerings- en beoordelingsgesprekken
– Communicatieve vaardigheden: luisteren, samenvatten en doorvragen
– De regels van feedback geven
– Valkuilen bij het beoordelen van een medewerker
– Reële doelen stellen, heldere afspraken maken (SMART)
– Gesprekken oefenen met de trainingsacteur

Aanpak

Naast korte theoretische inleidingen biedt de training vooral veel praktische oefeningen en inzichten. Na de eerste trainingsdag krijg je van de trainer een opdracht mee. Hiermee kun je de nieuw verworven vaardigheden in de praktijk brengen. Aan het begin van de tweede dag worden je ervaringen besproken. Op de tweede dag helpt een trainingsacteur om de eigen praktijksituatie zo goed mogelijk na te bootsen en te oefenen. De training is het meest effectief wanneer je tussen de twee training dagen een functionerings- of beoordelingsgesprek met één van je medewerkers plant.

Voor wie?

Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. Je opleidingsniveau is voor deze training niet direct relevant. Om succesvol deel te nemen aan de training is enige ervaring in het voeren van functionele gesprekken wel gewenst.

Praktische informatie

Duur: intake + 2 x 1 dag
Aantal deelnemers: maximaal 10
De training kan ook in-company verzorgd worden.