Helder zicht op talenten, weten waar je staat!

OntwikkelassessmentVragen bij een ontwikkelassessment; We gaven het al eerder aan: ‘Wat wil je echt?’ en ‘Wat kun je?’ zijn belangrijke vragen waar iedereen met regelmaat bij stil zou moeten staan om plezier in het werk te hebben – en te houden! – en talenten volop te benutten en verder te ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer de volgende vragen spelen:

  • Zijn bij mij de noodzakelijke capaciteiten aanwezig om naar een nieuwe functie toe te kunnen groeien?
  • Ik functioneer in mijn huidige betrekking (nog) niet volledig / naar behoren. Welke mogelijkheden heb ik qua ondersteuning in mijn professionele ontwikkeling?
  • Ik ben “vastgelopen”. Welke functie past wel goed bij mij?

Het inzetten van een ontwikkelassessment van ASBR is zeer zinvol wanneer dit soort vragen spelen.

Een ontwikkelassessment maakt duidelijk waar iemand staat en wat zijn of haar talenten en ontwikkelpunten zijn.

Geen ‘wishful thinking’ maar het echte verhaal. Zo kunnen gerichte vervolgstappen worden gezet die echt perspectief bieden en waarmee tijd en geld worden bespaard.

Wat gebeurt er daarna?

Op een later tijdstip wordt een ontwikkelgesprek ingepland. De rapportage, de mogelijkheden en de logische vervolgstappen worden besproken. De kandidaat ontvangt een goed – en bovenal reëel – advies, zodat hij of zij gefundeerd, en met een frisse blik, vorm kan geven aan zijn of haar toekomst. Hiertoe kunnen ook coachingstrajecten en opleidingen worden ingezet.