Run op subsidie voor loopbaanadvies ASBR

Gepubliceerd op 17 september 2020

Dagblad van het Noorden over run op subsidiepot voor loopbaanadvies via ASBR

‘Het kersverse potje van 14 miljoen van minister Koolmees voor loopbaanadvies was binnen een maand leeg. Directeur Edwin Klomp van loopbaanadviesbureau ASBR in Hoogezand is niet verbaasd’. Zo start het bericht dat het Dagblad van het Noorden op donderdag 17 september 2020 plaatst in het economiekatern over de voortijdige uitputting van subsidie voor ontwikkeladvies.

Vanaf 1 augustus 2020 konden alle werkenden en werkzoekenden in ons land een gratis ontwikkeladvies vragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Bedoeling was dat belangstellenden zicht krijgen op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Wie wil overstappen naar een andere baan of een andere sector, moet weten of, en zo ja welke bijscholing daarvoor nodig is.

Eerder kwam Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al met een regeling voor 45-plussers. Achtergrond van de regelingen is dat het kabinet de beroepsbevolking wil helpen zich aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis verandert de economie namelijk fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen.

Hoewel er dus een stormloop ontstond op het nieuwe subsidiepotje van Koolmees, wist Klomp voor 35 Noorderlingen een voucher van 700 euro in de wacht te slepen. ,,Het is een heel diverse groep, van 24 tot 58 jaar. De meesten hebben een hbo-opleiding. Het zijn mensen die zelf de regie willen nemen. Ze zeggen: ik heb nu nog een baan. Maar hoe is het over een half jaar?’’

Voor de gelukkigen wordt eerst een arbeidsmarktscan gemaakt, die inzicht geeft op hun kansen op een nieuwe baan. Vervolgens heeft iedere deelnemer vier sessies met een loopbaanadviseur, waaruit tot slot een plan van aanpak volgt. Desgewenst geven de medewerkers van ASBR de kandidaten tips bij het solliciteren of het zoeken naar werk.

Klomp zegt dat er volgend jaar weer een nieuwe subsidieregeling komt en dat is volgens hem belangrijk, aangezien er volop animo is voor dit soort ondersteuning. ,,Deze regeling is een mooi gebaar van Koolmees, een goed opstapje. Maar de werkgever en de werknemer moeten er zelf iets van maken. Ik vind dat beide te lang niets hebben gedaan. Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid werknemers mobiel te houden. En een werknemer is zelf verantwoordelijk iets van zijn carrière te maken en zich voor te bereiden op een nieuwe situatie.’’

Bron: Dagblad van het Noorden 17 september 2020.