Reining Transport – vragenlijst

Vragenlijst

Om Reining te helpen bij het bepalen van benodigdheden en veranderingen om succesvol te blijven, is ASBR uitgenodigd om hier onderzoek naar te doen. Een soort nulmeting van waaruit Reining weer nieuwe plannen kan maken. Met deze enquête focussen we op de tevredenheid vanuit de werknemers ten opzichte van Reining. De resultaten van deze enquête zijn en blijven vertrouwelijk en (strikt) anoniem.

De vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen en open vragen. Per stelling kun je aangeven in hoeverre je het met de stelling eens bent aan de hand van een schaal die loopt van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De open vragen dien je in je eigen bewoording te beantwoorden.

Reining Transport vragenlijst
1. Ik ben tevreden met mijn huidige functie.
2. Ik voel me trots om voor dit bedrijf te mogen werken.
3. Mijn huidige functie geeft mij energie en voldoening.
4. Ik heb voldoende mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling.
5. Ik voel mij betrokken bij het bedrijf en haar doelstellingen.
6. Ik kan mijn suggesties en ideeën openlijk delen binnen het bedrijf.
7. Ik voel mij ondersteund door mijn directe leidinggevende.
8. Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé.
9. Ik ervaar baanstabiliteit en baanzekerheid binnen de organisatie.
10. Ik voel me gemotiveerd om mijn beste werk te leveren.
11. De communicatie binnen mijn team is duidelijk en effectief.
1. Er is een transparante communicatie binnen de organisatie over belangrijke beslissingen en veranderingen.
2. De organisatie ondersteunt diversiteit en inclusiviteit.
3. De missie en waarden van de organisatie worden duidelijk gecommuniceerd.
4. Ik ben tevreden over de werkomgeving, inclusief faciliteiten en werkomstandigheden.
5. Er is een aangename sfeer op de werkvloer.
6. De rolverdeling/hiërarchie binnen Reining is op de juiste manier bepaald.
7. Het management toont oprecht interesse en respect voor de medewerkers.
8. Ik heb vertrouwen in de langetermijnvisie en strategie van onze organisatie.
9. Ik ben tevreden met de manier waarop onze organisatie omgaat met feedback van medewerkers.
10. Het management communiceert duidelijk en effectief haar verwachtingen van ons.
11. Het management is in staat conflicten en problemen binnen het team op te lossen.
12. De organisatie investeert in de juiste middelen om ons werk goed uit te kunnen voeren.