Executive search

Sinds 1991 recruiteren wij universitair en HBO geschoolde kandidaten voor directie-, management-, staf- en lijnfuncties in de regio Noord- en Midden-Nederland

Door ons multidisciplinaire team van HR-adviseurs, recruiters, business consultants, psychologen en loopbaanadviseurs, behalen wij voor u het beste resultaat. Vanuit de vier Noordelijke provincies bedienen wij onze klanten in, onder andere, de industriële-, technische-, bouw- en zakelijke dienstverleningssector.

Waarom recruitment via ASBR?

Kennis van de arbeidsmarktmarkt

De combinatie van onze jarenlange recruitmentervaring en het toepassen van gespecialiseerde data analyses, maakt het mogelijk om een recruitment methodiek op maat te maken.

Beroepenkennis

Door onze kennis van beroepen, opleidingen en rollen, kunnen wij kritisch beoordelen of het (ontwikkel) potentieel en de vereiste competenties aanwezig zijn bij de potentiële kandidaat.

Search en jobmarketing

Door onze inzet en ervaring met online- en recruitmentmarketing bereiken wij via de social-media kanalen de juiste doelgroep. Dit doen wij door het uitzetten van online marketing campagnes om bekendheid te geven aan de vacante positie.

Selectie instrumenten

Voor het screenen van de kandidaat gebruiken wij, naast de diverse interview- en observatietechnieken, verschillende online testen en vragenlijsten op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren, motivatie en competenties.

Online werving in al haar facetten

Online profileringen

Op basis van beschikbare data, algoritmen en onze vakkennis, zullen wij de vacature gericht plaatsen en targetten op online platformen, social media en vacaturebanken. De resultaten volgen wij op de voet, zodat wij onze acties tijdig kunnen bijstellen of nog beter kunnen laten werken.

Krachtige campagne

Onze campagnes zijn krachtig, effectief en goed zichtbaar. Alle extra exposure en employer-branding is welkom. Wij zullen jou dan ook adviseren wat jij en je medewerkers online, offline en via social media kunnen ondernemen om de gezamenlijke campagne nog krachtiger te maken.

Search

Uiteraard zoeken wij zelf actief contact met potentiële kandidaten. Dit doen wij vanuit ons netwerk, uit onze eigen en externe databases en naar aanleiding van retargeting en data die actueel beschikbaar komt vanuit de online profileringen.

Persoonlijk

Geen afstandelijke mailtjes door een backoffice. De consultant zal veelal zelf persoonlijk contact zoeken met de potentiële kandidaten. Omdat jouw vacature nu eenmaal oprechte aandacht verdient en belangstellenden direct alle inhoudelijke vragen kunnen stellen.

 

Selectie middels ‘6-steps to the match’

1. Videocall/online screening

Op basis van de ontvangen reacties maken wij de eerste selectie van de meest geschikte kandidaten. In een online gesprek toetsen we of de vacature een passende loopbaanstap is voor de kandidaat. We bespreken harde criteria, wensen en ambitie.

2. Competentiegericht interview

Bij een positieve online screening volgt een persoonlijk diepte-interview. We onderzoeken tijdens dit selectiegesprek of de kandidaat beschikt over de gevraagde competenties, ambitie, drijfveren, etc.

3. Psychologische testen/vragenlijsten

Een aantal competenties kunnen niet gemeten worden tijdens het diepte-interview. Om een compleet mogelijk beeld te krijgen van de potentiële kandidaat, worden deze competenties getoetst via het afnemen van testen en vragenlijsten.

4. Gesprek bij de opdrachtgever

Bij een positieve tussentijdse conclusie volgt een kennismaking bij de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt, voorafgaand aan het gesprek, het dossier van de kandidaat met alle informatie uit het selectieproces.

5. Simulatie opdrachten

Na het kennismakingsgesprek zal de kandidaat een simulatie opdracht moeten uitvoeren. Zo krijgt de opdrachtgever een goed beeld hoe de kandidaat handelt in dergelijke praktijksituaties en of dit matcht met de vereisten voor de vacante positie.

6. Succesvolle match

Tijdens het laatste gesprek komen de uitgewerkte arbeidsvoorwaarden aan bod. In deze fase komen opdrachtgever en de beoogde kandidaat niet meer voor verassingen te staan. Ook de match op dit gebied hebben wij in een eerder stadium al inhoudelijk getoetst

Werving en selectie van ASBR

Altijd een passende oplossing

Executive Search: het werven en selecteren van kandidaten die op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangesteld. Zie onze actuele vacatures.

Interim Management: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR worden ingezet om een bepaalde opdracht of project uit te voeren, waarbij al dan niet kan worden gekozen om de kandidaat resultaatverantwoordelijkheid te laten dragen; deze opdrachten kennen te allen tijde een tijdelijk karakter.

Detachering: het werven en selecteren van kandidaten die door ASBR ter beschikking worden gesteld bij de opdrachtgever en onder diens leiding en toezicht een project uitvoeren of arbeid verrichten, waarbij de opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan.

(Aankomend) Controller - Delvest Group