ASBR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ASBR en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ASBR verstrekt. ASBR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer(s) – Uw e-mailadres – Uw IP-adres en gegevens over de aan u geleverde diensten.

WAAROM ASBR GEGEVENS NODIG HEEFT

ASBR verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ASBR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, of vanwege een wettelijke verplichting.

HOE LANG ASBR GEGEVENS BEWAART

ASBR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ASBR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ASBR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ASBR gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ASBR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ASBR bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

ASBR heeft Google geen toestemming gegeven om via ASBR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@asbr.nl.  ASBR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ASBR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ASBR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ASBR op via info@asbr.nl.

www.asbr.nl is een website van ASBR.
ASBR is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 125, 9600 AC Hoogezand
Vestigingsadres: Hoofdstraat 89, 9601 EB Hoogezand
Telefoon: 088-1260400
E-mailadres: info@asbr.nl