Over ASBR

ASBR - Wie zijn wij?

Ons HR bedrijf kent haar oorsprong in 1991. Onze visie is dat competente en bevlogen medewerkers de sleutel zijn tot het succes van iedere organisatie. Van organisaties en van medewerkers wordt gevraagd zich telkens aan te passen aan een voortdurend veranderende toekomst. Een toekomst waarin iedere medewerker eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling en carrière. Vandaar dragen we ook al een aantal jaren uit: “Jouw loopbaan. Jouw toekomst. ASBR”.

Dit kan echter alleen als medewerkers regie mogen nemen, constant leren en ontwikkelen hoog op de agenda staat en HR development volledig is opgenomen als strategisch onderdeel van het organisatiebeleid. Pas dan wordt een integrale en duurzame verbinding gemaakt tussen strategie, organisatie en medewerker. Dat is wat ASBR realiseert. Wij willen leidend en innovatief zijn in persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning! Misschien is het ook wel geen toeval dat we al decennia lang de meeste aansluiting vinden bij klanten die toekomstgericht, vernieuwend en innovatief (willen) werken. Die vooruit willen, scherp zijn, willen veranderen en bewust en met volle overgave investeren in human capital. Die met een frisse blik en het volste vertrouwen naar de toekomst kijken.

Binnen onze businessunits ASBR Compaz en ASBR YouManagement zijn 20 bevlogen specialisten werkzaam. Ons multidisciplinaire team van HR-adviseurs, recruiters, business consultants, NIP geregistreerde psychologen en anderszins gecertificeerde loopbaanadviseurs, staat ook voor jou klaar.

We hebben eigen locaties in Groningen, Hoogezand, Eelde en Zwolle. Uitvoeringslocaties hebben we onder andere in Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Emmen en Enschede. Voor een aantal grote klanten werken we zelfs in het hele land, dat is in de huidige tijd en met een kantorennetwerk van onze partners geen enkel probleem. Datzelfde geldt voor onze zusterorganisatie ASBR Subsidium.

“Doe waar je leuk in bent”.

Al jarenlang is mijn persoonlijke motto “Doe waar je leuk in bent”. Als we dat nu eens weten te realiseren bij een groot deel van onze klanten en contacten zijn wij als ASBR wat mij betreft succesvol.

Edwin Klomp, Algemeen Directeur ASBR

ASBR - Waar staan wij voor?

Bij de keuze van onze naam hebben wij ons laten inspireren door onze kernwaarden:

Ambition, Skills, Brains en Resources

Ambition

Wij beschikken bij ASBR over een flinke dosis ambitie; we stellen onszelf en anderen duidelijke doelen, en willen deze bereiken. Wij willen altijd en overal vooruit, niet stilzitten. Graag lopen we voorop en geven we het goede voorbeeld. Nog liever stellen we anderen in staat om te accelereren.

Skills

Om doelstellingen te kunnen bereiken zetten wij onze vaardigheden in. Deze ontwikkelen wij constant en op allerlei manieren. Alles ten dienste van klanten. Wij beschikken over de juiste vaardigheden om jouw vraagstelling goed te begeleiden en tot het gewenste resultaat te komen. Anders doen we het niet.

Brains

Bij ASBR zijn wij bevlogen en bekwame professionals. Allen specialist op ons vakgebied en hoog opgeleid. Door (bij)scholing en jarenlange ervaring beschikken wij over de meest actuele knowhow. Wij zijn probleemoplossend en in staat om abstract, logisch en consistent te redeneren. Soms een tikkeltje eigenwijs, maar altijd ‘met verstand’.

Resources

Wij kennen de juiste bronnen of zoeken deze op; we laten jou hier altijd van profiteren. Of dit nu gaat om eigen of externe data, ervaring of vakkennis. Wij zorgen dat we altijd en overal de juiste bronnen aanboren. Neutrale en betrouwbare bronnen. We delen al onze bronnen graag, zodat jij, of jouw organisatie, kan blijven “groeien en bloeien”.

Chiron

Ons logo

Als logo ondersteunt Chiron, de meest wijze centaur uit de Griekse mythologie, onze kernwaarden.

In de Griekse mythologie kennen we Chiron, de oudste en meest wijze centaur, als leermeester van onder andere Achilles. De kernwaarden van ASBR zijn allen vertegenwoordigd in Chiron.

Het ambitieuze karakter laat Chiron zien door zich continu te willen door ontwikkelen, op vele gebieden. Hij beschikt over de juist bronnen om informatie in te winnen en is in staat zeer veel kennis tot zich te kunnen nemen. Chiron beschikt tevens, als enige centaur, over de vaardigheden om de opgedane kennis over te dragen en anderen daarvan deelgenoot te maken.