In een compleet outplacementtraject van ASBR zijn alle belangrijke elementen aanwezig om outplacement tot een succes te maken! Voorafgaand aan ieder traject is een uitgebreide kennismaking een must. Als kandidaat wil je er een goed gevoel bij hebben en moet er een klik zijn met de adviseur van ASBR. Daarom is een oriënterend gesprek altijd vrijblijvend en kosteloos.

Het accent ligt op kennismaken en het inventariseren van wat jij aan begeleiding nodig hebt en dat je een goed beeld krijgt van wat ASBR voor jou kan betekenen. Complete individuele outplacementbegeleiding bij ASBR betekent; een volledig begeleidingsprogramma dat is afgestemd op jouw specifieke omstandigheden en behoeften.

In een compleet outplacementtraject worden de volgende fasen doorlopen

1. De oriëntatie op een outplacementopdracht

De oriëntatie bestaat uit drie stappen:

 1. Een oriënterend gesprek met de werkgever om de outplacementprocedure toe te lichten.
 2. Een oriënterend gesprek van de kandidaat met de begeleidend adviseur.
 3. De acceptatie van het outplacementvoorstel door de kandidaat en de werkgever.

2. Intake: het outplacementtraject gaat van start

Er volgt een uitgebreide intake van meerdere gesprekken waarin kennismaking, bespreking van de levensloop, de situatie nu, de toekomstverwachtingen en jouw verwachtingen omtrent de begeleiding centraal staan. Deze fase eindigt wanneer een goede werkrelatie is ontstaan tussen jou als kandidaat en je begeleider.

3. Zelfanalyse en het vaststellen van jouw profiel. Wie ben je en wat wil je echt?

Hier gaat het om oriëntatie op je eigen mogelijkheden door zelfanalyse en het vaststellen van jouw profiel als kandidaat. Om hiertoe te komen is er een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek dat relevante informatie oplevert over:

 • Capaciteiten/intelligentie
 • Persoonlijkheidskenmerken
 • Beroepsgerichte interesses
 • Prestatiemotivatie en ambities
 • Leidinggevende capaciteiten en leiderschapsstijlen
 • Stressbestendigheid
 • Commerciële, administratieve en overige vaardigheden

Samengevat in een sterkte/zwakte analyse en aan de hand van speciale, op outplacement gerichte, tests wordt jouw profiel uitgebreid besproken. Deze fase wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk loopbaanplan.

4. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Welke functies passen goed bij jou?

We inventariseren jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt door afstemming van jouw profiel op mogelijk geschikte functies en bedrijfsculturen, die een realistisch en passend toekomstperspectief bieden. In fase drie komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Het in kaart brengen van je eigen netwerk en het netwerk van ASBR voor zover dit relevant is voor jou
 • Mogelijke methodieken waarmee je optimaal gebruik kunt maken van dit netwerk
 • Voorbereiding en training voor het benaderen van je eigen netwerkcontacten
 • Opstellen van een actieplan om netwerkcontacten te benaderen

Deze fase wordt afgerond wanneer je zover bent om daadwerkelijk geschikte vacatures te zoeken en te vinden.

5. Sollicitatietraining

In deze fase vindt een sollicitatietraining plaats, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan:

 • Het maken van een persoonlijk profiel
 • Het opstellen van een CV
 • Het schrijven van sollicitatiebrieven
 • Deskresearch
 • Effectief inzetten van social media
 • Aanwenden en inzetten van netwerken
 • Presentatietechnieken
 • Persoonlijke styling en kleding
 • Het voeren van sollicitatiegesprekken

Deze aanpak wordt ondersteund met een stevige theoretische basis, het aandragen van bruikbare tools, oefeningen, inhoudelijke feedback en ondersteuning. Dat wil zeggen: je oefent niet alleen met je eigen begeleider, maar ook met ervaren selecteurs. Deze fase eindigt wanneer je in staat bent om je goed te presenteren op de arbeidsmarkt.

6. Daadwerkelijk solliciteren

In de laatste fase van de outplacementbegeleiding staat het daadwerkelijk solliciteren centraal. ASBR biedt je ondersteuning op het gebied van:

 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt via het aanschaffen en raadplegen van relevante tijdschriften, kranten en vacaturebanken
 • Voor- en nabesprekingen van sollicitatiegesprekken
 • Eventueel coaching wanneer je in een nieuwe functie start

Wanneer deze fase is doorlopen en je een passende nieuwe baan hebt gevonden, of wanneer de maximale begeleidingsduur is bereik, eindigt hier de outplacementbegeleiding.

Waarom kiezen voor outplacement bij ASBR ?

Gedurende het gehele outplacementtraject heb je als deelnemer één vaste adviseur, dat is wel zo plezierig.

Onze adviseurs zijn ervaren en gekwalificeerde professionals, zij hanteren de NIP-gedragscodes (Nederlands Instituut voor Psychologen) en zijn tevens gecertificeerd loopbaancoach NOLOC. Deze gedragscodes waarborgen de privacy van de deelnemers en de integriteit van de adviseurs. Je kan, middels e-consult of telefonisch, regelmatig (zelfs dagelijks) contact hebben met jouw adviseur. Begeleiding bij een individueel/maatwerk traject vindt plaats op basis van jouw behoeftes als deelnemer. In eerste instantie kan dit één keer per week plaatsvinden of een in overleg vast te stellen tijdstip. In een latere fase kan deze frequentie wijzigen. Dan worden meerdere dagdelen per week besteed aan onder andere netwerk- en sollicitatiegesprekken.

Via ASBR  heb je de beschikking over een groot netwerk aan potentiële werkgevers. Na drie maanden en na afloop van het outplacementtraject zal er, indien gewenst, een evaluatie plaatsvinden in de vorm van een driegesprek (met jou als deelnemer, de opdrachtgever en wij als adviseur).

De begeleiding duurt in principe 6 maanden. Dat is voor veel deelnemers meer dan voldoende om met succes zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden. Een verlenging met 6 maanden behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Ook interessant: