Onze jarenlange ervaring in outplacement helpt je om pijn om te zetten in een nieuw perspectief en een betrekking te vinden die echt bij je past.

Er zijn gebeurtenissen die per definitie een flinke impact hebben op iemands leven. Ontslag is daar een van. Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, volgt vaak een turbulente periode met een hoop onzekerheid over de eigen kwaliteiten en de toekomst. Het maakt niet zoveel uit of het ontslag voortkomt uit economische redenen of te maken heeft met persoonlijk functioneren: ontslag is en blijft een vervelende boodschap die in sommige gevallen zo uit de lucht komt vallen.

Een goede en gerichte persoonlijke begeleiding is bij ontslag van groot belang:

 • om gevoelens of emoties te uiten en te delen;
 • om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief op jezelf en je loopbaan.

Outplacement van ASBR is altijd maatwerk:

de specifieke behoeftes van degene die ontslagen is – of wordt – staan centraal.

Er zijn twee vormen van outplacement te onderscheiden:

Voor beide vormen van outplacement geldt:

 • dat onze professionals je helpen om zaken helder te krijgen;
 • zodat jij gefundeerd, met een frisse blik en een nieuw zelfvertrouwen vorm kan geven aan jouw toekomst!

Outplacement

Outplacement: Zoeken naar een nieuw perspectief bij ontslag

Outplacement

Onze jarenlange ervaring in outplacement helpt je om pijn om te zetten in een nieuw perspectief en een betrekking te vinden die echt bij je past. Er zijn gebeurtenissen die per definitie een flinke impact hebben op iemands leven. Ontslag is daar één van. Als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt, volgt vaak een turbulente periode met een hoop onzekerheid over de eigen kwaliteiten en de toekomst. Het maakt niet zoveel uit of het ontslag voortkomt uit economische redenen of te maken heeft met persoonlijk functioneren: ontslag is en blijft een vervelende boodschap die in sommige gevallen zo uit de lucht komt vallen.

Wat is outplacement?

Bij outplacement gaat het over begeleiding die je krijgt aangeboden bij ontslag, het wordt aangeboden door een gespecialiseerde dienstverlener. Vroeger ging dat allemaal op kosten van de werkgever. Maar soms financiert de werknemer zelf het outplacement. Dit wordt vaak gedaan wanneer je contract verbroken wordt en je hebt recht op meer dan 30 weken opzegvergoeding. De werkgever mag dan vier weken verbrekingsvergoeding inhouden en dit dan investeren in outplacement.

Doel outplacement

Bij outplacement is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk met intensieve begeleiding een nieuwe baan vindt. Je krijgt bijvoorbeeld psychologische begeleiding, maar ook hulp wanneer je gaat solliciteren en logistieke en administratieve steun. Bij outplacement word je opgevangen en we begeleiden je op zoek naar een nieuwe baan. Het helpt je bij je zoektocht naar een nieuwe baan en de aanpak hiervan. Samen met een adviseur breng je je sterkten en zwakten in kaart, je krijgt sollicitatietips en je krijgt ook sollicitatietraining.

Een goede en gerichte persoonlijke begeleiding is bij ontslag van groot belang:

 • om gevoelens of emoties te uiten en te delen;
 • om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief op jezelf en je loopbaan.

Nog een baan en wat nu?

Het zou kunnen zijn dat je nog een baan hebt, maar dat je ontslagen dreigt te worden. Outplacement kan dan een goede manier zijn zodat je alvast sneller een nieuwe baan kunt vinden. Medewerkers waarbij met ontslag wordt gedreigd, worden geadviseerd en begeleid bij het vinden van een nieuwe baan.

Aanleiding outplacement

Bij outplacement is de aanleiding (dreigend) ontslag. Het kan met een reorganisatie te maken hebben, maar het kan ook zijn dat de werkgever en de werknemer het niet met elkaar kunnen vinden. Hierbij kan outplacement zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelen hebben. Een werknemer krijgt namelijk een passend advies en kan hierdoor sneller een nieuwe baan vinden. De werkgever geeft door te kiezen voor outplacement invulling aan de wettelijke vastgelegde verantwoordelijkheid.

Het outplacementtraject

Ieder bureau heeft zijn eigen werkwijze als het gaat over de begeleiding van outplacement. Er zijn een paar elementen die je overal terug ziet keren:

 • Het verwerken van je ontslag is een belangrijk item. Kom je voor outplacement in aanmerking? Dan dreigt er ontslag. Gevoelens als woede en onzekerheid kunnen hierbij opspelen. Deze gevoelens ga je leren verwerken en je leert ermee om te gaan. Je wordt optimaal gemotiveerd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.
 • Als je het ontslag een beetje hebt verwerkt en een plek hebt gegeven, ga je op zoek naar je eigen kwaliteiten. Als je effectief wil solliciteren, is het belangrijk dat je weet waar je goed in bent. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Als je een antwoord op deze vragen kunt geven ben je weer een stapje dichterbij.
 • Je leert jezelf steeds beter kennen en dan kan het traject van sollicitatietraining starten. Een brief schrijven, een CV opstellen, een sollicitatiegesprek voeren, allemaal aspecten die hierbij aan bod komen.
 • De volgende stap is werken zoeken. Bij outplacement krijg je hulp om een baan te zoeken. Er wordt geen baan voor jou gezocht, maar je wordt hierin begeleid.

Belangrijke zaken bij outplacement

Veel mensen zien outplacement als een persoonlijk en een ingrijpend traject en dat is het ook! Werkgevers laten de werknemers daarom vaak zelf een outplacementbureau uitzoeken. Een paar zaken waar je dan op dient te letten zijn:

 • De aanpak die gebruikt wordt.
 • De rapportage van de werkgever (je privacy).
 • Geboden faciliteiten.

Het persoonlijk contact met je begeleider is ook belangrijk. Als je je outplacementtraject wil laten slagen, dan is goed contact van groot belang. Het is goed om voordat je met het traject begint, al te hebben gesproken met je begeleider. Je weet hierdoor met wie je te maken hebt en dit geeft je een goed gevoel om te beginnen.

Outplacement van ASBR is altijd maatwerk:

De specifieke behoeftes van degene die ontslagen is – of wordt – staan centraal. Er zijn twee vormen van outplacement te onderscheiden:
Modulair: Je stelt zelf een traject samen.
Volledig: Doorlopen van een outplacementtraject.
Voor beide vormen van outplacement geldt:

 • dat onze professionals je helpen om zaken helder te krijgen;
 • zodat jij gefundeerd, met een frisse blik en een nieuw zelfvertrouwen vorm kan geven aan jouw toekomst!