Online assessments via ASBR

De afgelopen periode is de inzet van online assessments behoorlijk in het nieuws en onder de aandacht bij HR verantwoordelijken. Naast de toegevoegde waarde, past het uitstekend in een tijdsgeest waarin we snel, op een tijdstip dat het òns past en bij voorkeur online willen handelen.

Volledig selectieassessment blijft meest betrouwbaar

De voorspellende waarde van een volledig selectieassessment blijft onomstreden. In een periode waarin competenties meer dan eens het verschil maken, zien we vanuit ASBR Compaz zelfs een groeiende behoefte en afname van deze dienst. Het geeft immers gedetailleerd, onderbouwd en neutraal inzicht in hoe iemand hoogstwaarschijnlijk kan of gaat functioneren in de toekomstige functie. Met een dergelijk assessment van een hele dag wordt doelgericht en objectief informatie verzameld over capaciteiten, persoonlijkheid èn vaardigheden. Om gedrag en vaardigheden in kaart te brengen en te toetsen, worden ook diverse praktijksimulaties ingezet. Veelal maatwerk en gebaseerd op de specifieke positie. Zo ontstaat er een goed en onderbouwd inzicht in de capaciteiten en het werkelijke gedrag in de toekomstige functie. Uitmondend in een concreet advies; geschikt of ongeschikt.

Online assessment vroeg in proces

Tòch kan een online assessment u in een eerdere fase in het selectieproces of als richting voor een persoonlijk ontwikkelplan behulpzaam zijn. Het geeft in meer algemene zin, zij het over het algemeen meer generiek en minder toegespitst op een specifieke functie, inzicht in kwaliteiten, valkuilen en kenmerkende persoonseigenschappen. Ideaal om bijvoorbeeld tijdens een eerste selectieronde al toe te passen. Naast het zelfinzicht bevorderende aspect, ligt er een basis om te gebruiken om al dan niet een volgende fase in het selectieproces in te gaan, te beoordelen of extra taken in een functie passend zijn en/of aan een medewerker mee te geven om zelf na te denken over een persoonlijk ontwikkelplan.

SOSIE 2nd Generation

De SOSIE 2nd Generation (hierna: SOSIE) is zo’n voorbeeld van een vragenlijst die we onder licentie al langere tijd voor lichtere vraagstellingen gebruiken. Het geeft globaal inzicht in de persoonlijkheid en de waarden van een persoon. Als instrument kunnen we motivatie, gedrag en aanpassing aan een functie of een organisatiecultuur globaal voorspellen. Door de koppeling van persoonlijkheidskenmerken en waarden, verschaft SOSIE een realistisch beeld van het gedrag en de motivatie van een kandidaat. Door een terugkoppeling op competentieniveau kan dit beeld vergeleken worden met de eisen die een functie of organisatie stelt. De SOSIE bestaat uit 80 items die worden gescoord aan de hand van een ‘forced-choice’ methode. Zowel de afname als de scoring vinden plaats via een online testplatform van ASBR. Enkele seconden nadat iemand de vragenlijst heeft afgerond is het rapport in de portal van ASBR al beschikbaar en kan zodoende snel aan u worden verstrekt.

Online assessments via ASBR

Hebt u vragen over de SOSIE of andere mogelijkheden voor online assessments? Neem dan contact met ons op. Wij beschikken over nagenoeg alle officiële licenties van de grootste testaanbieders om de online vragenlijsten af te nemen en te interpreteren.