ASBR Compaz introduceert: Teamtraining Militair Leiderschap

Voor veel mensen spreekt het leger tot de verbeelding. Er wordt vaak direct gedacht aan gevaarlijke missies, indrukwekkend materiaal, mannen en vrouwen die staan voor vrede en veiligheid én aan een bepaalde leiderschapsstijl die zich kenmerkt door een strikte hiërarchie. Dit strookt niet geheel met de werkelijkheid. Het bouwen van een team is dé kracht en het team is altijd de eerste prioriteit. Teamprocessen in het bedrijfsleven verschillen maar weinig van de processen binnen het leger. In alle gevallen zijn het de mensen die verantwoordelijk zijn voor succes.

Defensie heeft veel expertise in huis als het gaat om teamontwikkeling. De Teamtraining Militair Leiderschap van ASBR Compaz wordt verzorgd door een tweetal zeer ervaren leiderschapstrainers: Harry Lijzenga en Arjen Dirk Boersma. Beiden zijn al jaren als officier technische dienst (Harry) en marinier (Arjen Dirk) werkzaam binnen Defensie en verzorgen onder meer trainingen op het gebied van teamontwikkeling zowel binnen Defensie als ook voor het bedrijfsleven.

De training vindt plaats in een militaire setting, waarbij Action Learning zoveel mogelijk centraal staat. Naast een theoretisch deel ervaren de deelnemers, tijdens een aantal fysieke buitenactiviteiten, hoe zij een team kunnen bouwen en welke rol zij zelf in dit proces innemen. Reflectie en feedback maken hiervan onderdeel uit.

Tijdens de tweedaagse training op locatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
• Visie leidinggeven: Van IK naar WIJ.
• Verschillen én overeenkomsten militair leiderschap en het bedrijfsleven.
• Inzicht in je talenten en bewustwording van je kwaliteiten en aandachtspunten.
• Inschatten van talenten van teamleden en daarop aansluiten.
• Het op een effectieve wijze komen tot besluitvorming binnen teams.
• Grensverleggende activiteiten.

Tijdens de training worden onder andere de methodieken Teamrollen van Belbin en DiSC ingezet.

Na afloop van de training hebben de deelnemers meer inzicht verkregen in wat leiderschap voor henzelf is en wat dit betekent voor het team. Deelnemers zijn zich meer bewust geworden van de effecten van hun gedrag op de omgeving, wat hen helpt bij het verkrijgen van inzicht en focus in het aansturen van teams. Na de training kunnen de deelnemers de opgedane inzichten direct inzetten in de eigen organisatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op.