Lunchsessie ASBR ‘Leidinggeven aan generatie XYZ, kans of lastige opgave?’

Het aantal werkende 55-plussers is sinds 2006 bijna verdubbeld. We horen het te vaak; “werknemers die steeds langer door moeten werken zijn weinig flexibel (eigenlijk vastgeroest)”, “Oudere werknemers zijn vaak en langdurig ziek“. Millennials hebben ondertussen ook hun eigen plek verworven en ook daarover horen we vaak; “Jongeren zijn niet loyaal en zijn zomaar weer vertrokken”, “ze willen alleen maar leuk werk” en “als er een ander ‘leuk’ project of reisbestemming voorbij komt, weg zijn ze”, “je hoort ze alleen maar spreken over de werk-privé balans en lijken alleen op te veren bij het piepende geluid van hun iPhone”.

Nogal gechargeerd natuurlijk, maar leidinggevenden staan tegenwoordig wel voor een uitdagende taak. Er is meer diversiteit dan er ooit op de werkvloer is geweest. Aan leidinggevenden de schone taak om de verschillende behoeftes en drijfveren te bundelen en iedereen gemotiveerd aan het werk te houden. Wat hebben babyboomers nodig ten opzichte van millennials? Wat zijn de kenmerken van de verschillende generaties en hoe ga je hier effectief mee om? En gaat het wel om verschillende generaties of zijn bijvoorbeeld leeftijd, opvoeding en persoonlijkheid veel bepalender?

Wij helpen (aankomende) leidinggevenden en managers om effectiever te opereren; situationeel leiderschap te tonen zodat de samenwerking optimaal verloopt en teamleden op betekenisvolle wijze resultaten bereiken. In onze volgende lunchsessie op donderdag 7 november gaan we aan de slag met effectief leidinggeven aan verschillende generaties. We delen kennis en ervaring en gaan feiten en fabels rondom generatieverschillen onder de loep nemen. Kijken wat mensen drijft en motiveert; op jonge leeftijd en als ze ouder worden. We geven tips hoe je als leidinggevende het beste kan halen uit medewerkers van verschillende generaties.

Deze kosteloze lunchsessie zal plaatsvinden op donderdag 7 november aanstaande van 11:30 uur tot 13:30 uur op ons kantoor te Hoogezand. Het is, na onze vorige editie over ‘Teamontwikkeling zelfsturende teams’, de tweede editie van een reeks inhoudelijk lunchsessies die we vanuit ASBR Compaz organiseren. Kosteloos voor (potentiële) relaties, omdat we onze ervaringen en best practices graag delen. Deze sessie is het meest geschikt voor eindbeslissers, leidinggevenden en HR business partners.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en benieuwd naar de succes- en faalfactoren? Aanmelden kan hieronder. De interactieve sessie zal worden begeleid door Nele Manheim, organisatiepsycholoog binnen ASBR Compaz en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op leiderschap in teams. Zij maakt voor haar interventies dagelijks gebruik van de nieuwste wetenschappelijke kennis om organisaties, teams en leidinggevenden écht stappen te laten zetten.

Aanmelding Lunchsessie ASBR ‘Leidinggeven aan generatie XYZ, kans of lastige opgave?’