Uitgelichte routes

Uitgelichte routes

Route A

Onlangs hadden we een gesprek met een Financieel Manager en er kwam naar voren dat de organisatie waar zij werkzaam was in de afgelopen 3 jaar bijna verdubbeld was en dat zij nog steeds alles in haar eentje uitvoerde. Zij had het gevoel compleet onder te sneeuwen en raakte beklemd door de grote hoeveelheid werk. Na de intake kwam naar voren dat zij haar werk met veel liefde uitvoerde maar veel moeite had met “nee” zeggen. Door te vaak in te stemmen met allerlei verzoeken en de alsmaar toenemende hoeveelheid werk, is de werkbelasting te groot geworden. Vanuit deze vraagstelling is een persoonlijk coachingstraject gestart met 5 duidelijke fasen;

  • Fase 1: doelen stellen, tijd nemen om heel concreet je doelen te stellen.
  • Fase 2: wat zijn je sterke en zwakke punten, leer om je sterke punten beter te benutten.
  • Fase 3: keuzes maken, maak keuzes die bij jou passen.
  • Fase 4: assertiviteit, leren om vaker “nee” te zeggen maar ook voor jezelf zorgen en opkomen.
  • Fase 5: effectief communiceren door o.a. leren je gevoelens aan een ander duidelijk te maken.

Route B

De telefoon gaat en de persoon vraagt gehaast: “Kan ik meteen met een outplacementtraject beginnen want ik verlies mijn baan en over een maand sta ik op straat, thuiszitten is het ergste wat me kan overkomen!”. Iedereen overkomt hetzelfde gevoel als je je baan verliest. Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat hij na 16 jaar werkervaring als werkplaatschef, zijn toekomst wederom als werkplaatschef zag zitten. Bij de vervolgsessie heeft hij een ontwikkelassessment doorlopen waaruit een sterkte en zwakte analyse onderdeel van uitmaakte. Hele verrassende uitkomsten kwamen naar voren w.o. hoog abstractieniveau en een sterk beïnvloedend vermogen. Zijn grote interesse van hem was het trainen van mensen hetgeen hij ook in zijn vrije tijd bij de sportvereniging deed. Hij heeft een pedagogisch technische opleiding gevolgd (PTH) en heeft een nieuwe baan verworven als leraar bij een technische onderwijsinstelling. Zo heeft hij zijn werkervaring, drijfveren en interesse kunnen combineren. Een route die een nieuwe wending heeft gekregen die bij de start niet meteen gekozen zou zijn.