Be SMART

Wat is Smart?

Doelstellingen worden vaak te vaag en te vrijblijvend geformuleerd, bijvoorbeeld als wensen, intenties of goede voornemens. De SMART formule maakt doelen concreet en haalbaar.

Specifiek

Welk doel wil je bereiken? Waarom wil je dat doel bereiken?

Meetbaar

Hoeveel ga je doen en hoe ga je dat meten? Wat is er af als het af is?

Acceptabel

Is er draagvlak? Is het gestelde doel voor jou acceptabel?

Realistisch

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?

Tijdsgebonden

Heeft het doel een duidelijke start- en einddatum? Wanneer is het doel bereikt?