Loopbaanscan

Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden

Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden

De loopbaanscan van ASBR geeft je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en je mogelijkheden en geeft antwoord op de drie belangrijkste vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Zijn de drijfveren die voor jou belangrijk zijn ook in je werk aanwezig? Welke competenties zijn bij jou in voldoende mate aanwezig en welke kun je nog ontwikkelen?

De loopbaanscan van ASBR geeft je antwoord op deze vragen.

Het rapport van de loopbaanscan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht te krijgen en eventuele verdere ontwikkelstappen te nemen.

Loopbaanadvies

Vragen die de scan onder andere beantwoordt

  • Wil ik een stap zetten in mijn loopbaan?
  • Wie ben ik? Hoe gedraag ik mij op verschillende niveaus?
  • Wat wil ik? Wat motiveert mij in het werk? Waar liggen mijn interesses?
  • Wat kan ik? Wat zijn mijn vaardigheden en competenties? Wat wil ik verder ontwikkelen?

Online afname en terugkoppelingsgesprek

De loopbaanscan maak je online door middel van het beantwoorden van vragen. Het invullen duurt ongeveer een uur.

De rapportage ontvang je per e-mail. Nadat je de rapportage hebt ontvangen volgt terugkoppelingsgesprek met een loopbaanadviseur waarin de resultaten van de loopbaanscan uitgebreid aan je worden toegelicht. Dit terugkoppelingsgesprek kan desgewenst persoonlijk, telefonisch of door middel van een video call plaatsvinden.