Coaching persoonlijke effectiviteit

Slimmer, handiger en effectiever gedrag

Gedragsverandering

Het coachingstraject heeft als doel om effectiever gedrag te gaan vertonen. Vaak om jou beter in staat te stellen om op te komen voor persoonlijke standpunten en meningen, zonder anderen hiermee te kwetsen. Jij kan na de coaching dan beter omgaan met knelpunten of problemen die zich in de werksituatie voordoen. Jouw functioneren in sociale interactie met collega’s en/of klanten wordt door het traject zichtbaar versterkt.

Onze aanpak

Coaching persoonlijke effectiviteit omvat het volgende:

Een uitgebreide intake met de deelnemer.

Een analyse van de problematiek.

Het opstellen van een Plan van Aanpak.

Verschillende oefeningen ter bevordering van de persoonlijke effectiviteit.

Het bespreken van toegepast nieuw gedrag en aangeleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Coaching bij de implementatie van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Kenmerkend

Kenmerkend voor de coaching persoonlijke effectiviteit bij ASBR zijn natuurlijk de slagvaardigheid en gedrevenheid waarmee we jouw gedrag effectiever willen maken. Gedurende het gehele coachingstraject krijg je een vaste coach, voor deeltaken kunnen andere collega’s ingeschakeld worden.Jouw coach kan in principe dagelijks telefonisch, met videobellen, chatfuncties of per mail geconsulteerd worden. ASBR Compaz hanteert de NIP-gedragscodes (= Nederlands Instituut van Psychologen). Deze gedragscodes waarborgen onder andere jouw privacy.