Dienstverlening ASBR Compaz deels subsidiabel.

Gepubliceerd op 7 februari 2023

Groot deel dienstverlening ASBR Compaz weer subsidiabel: 60% tot 80% subsidie.

MKB-ondernemingen in alle sectoren kunnen maar liefst 60% tot 80% subsidie aanvragen ter stimulering van leren en ontwikkelen. ASBR Compaz ziet hierdoor een groot deel van haar dienstverlening opnieuw gesubsidieerd. Het vormgeven van opleidingsplannen, ontwikkelassessments, loopbaanscans of het invoeren van nieuwe methodieken van leren & ontwikkelen kunnen bijvoorbeeld allemaal gesubsidieerd (maximaal Euro 20.000,- subsidie) worden opgepakt. Natuurlijk geen doel op zich, maar wel mooi meegenomen.

Er zijn in 2023 aanvraagrondes in de maanden maart en september voor MKB bedrijven. Grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector of samenwerkingsverbanden kunnen in juni/juli een subsidieaanvraag indienen. Het doel is in alle gevallen om een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Ons multidisciplinaire team van HR-adviseurs, recruiters, business consultants, NIP geregistreerde psychologen en anderszins gecertificeerde loopbaanadviseurs, is vanaf 1991 klanten van dienst als het gaat om leren en ontwikkelen. Onze visie is dat competente en bevlogen medewerkers de sleutel zijn tot het succes van iedere organisatie. Van organisaties en van medewerkers wordt gevraagd zich telkens aan te passen aan een voortdurend veranderende toekomst. Een toekomst waarin iedere medewerker eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling en carrière. Vandaar dragen we ook al een aantal jaren uit: “Jouw loopbaan. Jouw toekomst. ASBR”.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

Net als eerdere jaren, is het dus weer mogelijk subsidie te verkrijgen op een groot deel van de diensten van ASBR. Je kan hierbij onder andere denken aan:

  • de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De subsidiabele kosten bestaan uit externe kosten voor bijvoorbeeld een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog. Ook de directe loonkosten van eigen medewerkers zijn subsidiabel.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Reactieformulier leren en ontwikkelen