Als bijdrage aan de formulering van een plan voor de persoonlijke ontwikkeling in het kader van de training Praktisch Leidinggeven ben jij door één van je collega’s/medewerkers verzocht om het feedbackformulier in te vullen.

De vragenlijst bestaat uit 21 onderdelen. Iedere onderdeel bestaat uit 2 vragen. Geef voor iedere vraag de op je medewerker/collega van toepassing zijnde score. Voor iedere vraag geldt dat deze van toepassing is voor “De persoon die u feedback geeft”, de vraagstelling is hierop afgestemd.

Scores:
1 = voor verbetering vatbaar
2 = enigszins voor verbetering vatbaar
3 = voldoende vaardig
4 = ruim voldoende vaardig
5 = Zeer vaardig

De feedbackscores delen wij uitsluitend met de deelnemer zelf.

Alvast dank voor je medewerking en succes bij het invullen van de vragenlijst.

Vaardigheidsprofiel Feedbackvariant Training Praktisch Leidinggeven
0% Compleet
1 of 22