Vaardigheidsprofiel feedback

Voor feedbackgever deelnemer training Praktisch Leidinggeven

Instructie

Ter voorbereiding op de training Praktisch Leidinggeven vragen wij de deelnemers een vaardigheidsprofiel in te vullen. Naast de deelnemers willen we ook graag dat een contactpersoon binnen de organisatie dit vaardigheidsprofiel invult in de hoedanigheid van feedbackgever. De deelnemer heeft in deze jou als feedbackgever aangewezen.

De vragenlijst bestaat uit 21 onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit twee vragen. Voor iedere vraag geldt, dat deze van toepassing is op de persoon die jij feedback geeft; de vraagstelling is hierop afgestemd.

Scores:
1 = voor verbetering vatbaar
2 = enigszins voor verbetering vatbaar
3 = voldoende vaardig
4 = ruim voldoende vaardig
5 = zeer vaardig

De feedbackscores delen wij uitsluitend met de deelnemer zelf.

Alvast dank voor je medewerking en succes bij het invullen van de vragenlijst.

Vragenlijst

Vaardigheidsprofiel Feedbackvariant Training Praktisch Leidinggeven