Bond3D is een organisatie waar mensen centraal staan. We zijn constant bezig om de organisatie verder te ontwikkelen. Hierbij staat het boeien en binden van medewerkers centraal. Het is nu tijd om de leer- en ontwikkelcultuur binnen Bond3D structureel vorm te geven. Bond3D wil eerst de behoefte en noodzaak inventariseren na een nulmeting. Deze nulmeting  zal in kaart gebracht worden middels gevalideerde instrumenten zoals enquêtes en interviews. Deze zullen bijdragen aan het bouwen van een constante leer- en ontwikkelcultuur en een systeem die de competenties en ontwikkelbehoeften van medewerkers in kaart brengt. Een en ander zal leiden tot gefundeerde Persoonlijke Ontwikkelplannen (= POP’s) en ontwikkelactiviteiten op individueel-, team- en organisatieniveau.

We hebben ASBR Compaz (www.asbr.nl) gevraagd om ons hier als extern deskundige in te begeleiden. ASBR is sinds 1991 leidend en innovatief in persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning. Bij ASBR zijn 25 bevlogen specialisten, veelal NIP geregistreerde loopbaanpsychologen, trainers, coaches en andere HR professionals werkzaam.

Bond3D en ASBR passen goed bij elkaar. De visie van ASBR is namelijk dat, competente en bevlogen medewerkers de sleutel zijn tot het succes van iedere organisatie. Van organisaties en van medewerkers wordt gevraagd zich telkens aan te passen aan een voortdurend veranderende toekomst. Een toekomst waarin iedere medewerker eigenaar is van zijn of haar eigen ontwikkeling en carrière. Dit kan alleen als medewerkers regie mogen nemen en HR development volledig is opgenomen als strategisch onderdeel van het organisatiebeleid. Pas dan wordt een integrale en duurzame verbinding gemaakt tussen strategie, organisatie en medewerker. Dat is wat ASBR realiseert. Zij wil leidend en innovatief zijn in persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning! Net zoals Bond3D leidend en innovatief wil zijn in de toepassing van polymeren/PEEK als essentieel onderdeel in kritieke toepassingen.

Via de volgende velden loop je door de enquête heen die ABSR zal gebruiken voor de beeldvorming en verdere planvorming. Alle resultaten worden strikt vertrouwelijk behandeld en slechts op hoofdlijnen gerapporteerd aan Bond3D. Hier kan je van op aan, onder andere vanwege de beroepshouding en de beroepsregels die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) oplegt.