HR-dienstverlening ASBR gaat ‘anders’ onverminderd door

Het jaar 2020 zal zonder enige twijfel de geschiedenisboeken ingaan als ‘het jaar van Corona’. Ook ASBR heeft half maart natuurlijk snel moeten schakelen naar aanleiding van de nieuwe werkelijkheid. We werken sindsdien allemaal zo veel als mogelijk thuis. Flexibel meebewegend en gebruikmakend van alle moderne communicatiemiddelen. Gelukkig waren we dat vanuit ASBR al jaren gewend. Als je leidend en innovatief in persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning wil zijn – de missie van ASBR – dan zijn werkwijzen en processen ‘bij de tijd’.

Onze HR-dienstverlening qua assessmentsloopbaanbegeleidingcoaching en recruitment heeft zo veel als mogelijk doorgang gevonden. Veelal middels onze eigen online tools. Dat wij ons eigen concept LoopbaanBoost net enkele maanden geleden bijna geheel hebben vernieuwd en gedigitaliseerd was een prettige bijkomstigheid in een tijd waarbij contact op afstand ‘ineens’ gemeengoed is geworden.

U bent welkom bij ASBR, juist nu!

Ondertussen geeft de situatie weer wat ruimte voor persoonlijk contact, hetgeen altijd onze voorkeur heeft. Ons werk is en blijft immers ‘mensenwerk’. We hebben passende oplossingen gevonden die voldoen aan de ‘1,5 meter economie’. Alle ASBR locaties zijn ondertussen dusdanig ingericht, dat we (meer dan) aan alle RIVM-regels kunnen voldoen. Als toevoeging op alle online contactmomenten. Alles is qua afstand (minimaal 1,5 meter), personele bezetting en hygiëne afgestemd op een meer dan veilige en verantwoorde dienstverlening. Als het niet veilig kan, doen we het immers niet. Prettig om te weten, u kunt ook de komende maanden op ons rekenen!