Teamcoaching is gericht op het optimaliseren van de onderlinge samenwerking in teams. Uiteraard komen de individuele teamleden daarbij aan bod, maar de onderlinge samenwerking en de interactie staat centraal. Er kan van alles spelen zoals verschillen van inzicht over doelstellingen, de manier van werken of ieders individuele bijdragen. Teamcoaching maakt zaken op een constructieve manier zichtbaar en bespreekbaar en leidt tot meer begrip en een betere samenwerking.

Aanleidingen voor Teamcoaching:

 • Wat zijn mijn communicatiepatronen en hoe kan ik hier op positieve wijze sturing aan geven?
 • Hoe kan ik op een acceptabele manier mijn grenzen naar anderen aangeven?
 • Anderen ervaren mij als bot. Ik wil anders overkomen, hoe doe ik dat?
 • Hoe kan ik mij zichtbaarder profileren?
 • Hoe kan ik meer zelfvertrouwen ontwikkelen?
 • Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties?
 • Hoe vind ik een gezonde balans tussen controleren en delegeren?
 • Hoe kan ik timemanagement integreren in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden?
 • Ik wil mijn persoonlijke ontwikkelingsplan verder uitwerken en voltooien, hoe doe ik dat?
 • Hoe krijg ik meer zicht in mijn competenties en hoe kan ik ze ontwikkelen en inzetten?
 • Hoe krijg ik meer bezieling in mijn werk?
 • Hoe kan ik mijn uitstraling en mijn lichaamstaal professionaliseren?

Resultaten die met teamcoaching worden bereikt:

 • Een verbeterde communicatie, een groter onderling vertrouwen, meer openheid en meer eenheid in het team.
 • Verheldering van doelen, zowel van individuele teamleden als van het gehele team.
 • Verheldering en verbetering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.