Een paar extra ogen en oren kunnen je verder helpen!

Je hebt meerdere jaren werkervaring en het gaat voor je gevoel best aardig. Maar toch heb je, misschien al langere tijd, vragen als ‘Is dit wat ik echt wil?’, ‘Moet ik het eens over een hele andere boeg gooien?’ of ‘Gebruik ik mijn talenten wel genoeg?’.

Dit soort vragen kunnen je op termijn behoorlijk dwars gaan zitten, zeker wanneer je ze laat voor wat ze zijn. Uiteindelijk weet je dat je toch een keer in actie zal moeten komen.

Een loopbaancoach van ASBR kan je dan verder helpen. Waarom?

In een dialoog krijg je sneller en beter antwoorden op belangrijke vragen over je loopbaan.

Je wordt goed en gericht ondersteund in jouw proces van inzicht krijgen, keuzes maken en concrete stappen zetten.

Hoe ziet loopbaancoaching eruit?

Loopbaancoaching is altijd maatwerk en afgestemd op de specifieke vragen en wensen die jij hebt.

Loopbaancoaching bestaat uit:

  • Een voorbespreking waarin jouw loopbaanvragen uitgebreid aan de orde komen.
  • Een loopbaanonderzoek met een schriftelijke rapportage, waarin advies wordt gegeven over in welke richting(en) jouw loopbaan het beste kan gaan.
  • 5 tot 10 coachingsgesprekken (deze kunnen wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden).
  • Het door de loopbaancoach monitoren van de voortgang en de bereikte resultaten (middels e-consult en afspraken).
  • Een eindgesprek met de coach, waarin de schriftelijke eindrapportage wordt besproken. In dit rapport worden de bereikte doelen weergegeven en mogelijke verdere ontwikkelpunten aangegeven.