Capaciteitenonderzoek

What is your level of work and thinking

Wat is jouw werk- en denkniveau?

Met het capaciteitenonderzoek (intelligentietest) wordt doelgericht en objectief informatie verzameld over iemands werk- en denkniveau. Het capaciteitenonderzoek kan worden ingezet wanneer jij je afvraagt of iemand voldoet aan het vereiste werk- en denkniveau voor een bepaalde functie of (toelating voor een) opleiding. Afhankelijk van de vraagstelling kan specifiek worden ingegaan op bijvoorbeeld schriftelijke taalvaardigheid, rekenvaardigheid, technische aanleg, administratief inzicht, tempo en nauwkeurigheid en probleemoplossend vermogen.

Ook bij vermoeden van dyslexie of dyscalculie kan het capaciteitenonderzoek een eerste indicatie geven of hiervan sprake is.

Capaciteitenonderzoek van ASBR

Inhoud en werkwijze

Tijdens het capaciteitenonderzoek wordt, door middel van verschillende tests en vragenlijsten, ingegaan op het algemeen werk- en denkniveau. Afhankelijk van de vraagstelling, wordt specifiek ingegaan op bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen, overzicht in situaties, verslagleggingvaardigheid, rekenvaardigheid, technische aanleg, administratief inzicht en tempo en nauwkeurigheid.

Hoe ziet een capaciteitenonderzoek eruit?

Hoe een capaciteitenonderzoek er precies uit komt te zien hangt altijd af van de vraagstelling.

Voorafgaand aan het onderzoek brengen wij, samen met de opdrachtgever, de exacte vraagstelling in kaart.

Het capaciteitenonderzoek zelf omvat verschillende tests en vragenlijsten die veelal onder tijdsdruk gemaakt moeten worden.

Na het onderzoek volgt een terugkoppeling richting opdrachtgever en kandidaat. Hierna wordt de schriftelijke rapportage opgesteld, waarin de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek worden opgenomen.

Wat is jouw werk- en denkniveau?

Meer informatie?

Neem contact met ons op