ASBR in PW|de Gids: Is outplacement 50+ een specialisatie?

De afgelopen periode is de doelgroep 50+ volop in het nieuws. In de media gaat het al snel over ‘die oudere werknemer die niet meer flexibel is en er ook nog eens een ongezonde levensstijl op nahoudt’. We kennen legio voorbeelden van jongeren of werknemers van middelbare leeftijd die daar niet voor onderdoen. Bij werkloosheidscijfers krijgen ouderen ook standaard een extra alinea toebedeeld. Het perspectief op de arbeidsmarkt wordt regelmatig als uitzichtloos geschetst. Tegen onze ervaringen in. Terwijl de kansen op de arbeidsmarkt ook voor 50+ ècht niet altijd even rooskleurig zijn.

Er zijn ook steeds meer gespecialiseerde outplacementbureau voor 50-plussers. PW | de Gids publiceerde dit weekend een nadere beschouwing van ASBR of dit soort bureaus wel bestaan en wat het onderscheidende vermogen is. Lees hier het artikel uit PW | de Gids: Is outplacement voor 50-plussers een specialisatie?